Создай своё будущее-читай!

Наш адрес: с. Кызыл-Мажалык, Хомушку Василия, 80.
b-h.ckb@mail.ru

Июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Купить билет по Пушкинской карте

Доступность и актуальность информации о деятельности библиотек, размещенной на территории организации

Календарь знаменательных и памятных дат кожууна

#Салим_Сурун_оол_100_летие

Көк-көк даглар

Хөлегелиг, ылым-чылым, үн чок ышкаш
Көк-көк даглар аразынга төрүттүндүм.
Сарлык дозуп, өшкү ай деп – кадарчылап,
Чалымнарга, чуӊма ышкаш, маӊнап өстүм.
Көшкелерлиг, шип-ле шимээн, өлүг ышкаш
Хөлчок кадыр шорааннарже үнүп чордум.
Кожагардан, эткен сыын дег, хереп алгаш,
Хостуг үнүм – чүрээм ырын салып чордум.
Хөлүгүр көк, шип-ле шимээн, өлүг ышкаш
Көк-көк даглар, көөрге-ле, үн чок ышкаш.
Ырлаптар сен, олар сеӊээ улажыптар,
Ырак-чоокче ырын дораан тарадыптар.
Кара чаӊгыс ыраажыныӊ хөӊнү билир,
Кандыг хөӊнүн сөглексээр-дир, оортан болур:
Хөглүг чорда, даглар база хөглүг ырлаар,
Көскү-хөрээн хөлзээн болза, сен дег хөлзээр …
Оларда ыр, сенде ышкаш, чеже-даа бар,
Омак-сергек, шала муӊгак – кандыг-даа боор.
Ынак Тывам даглар-биле бүргеттинген,
Ырым – үнүм хаялардан дыӊзып үнген.
1969

Ыры апарган шулуктери

Кара-Холдун хандыкшылдыг чаражын аа!
Халак ынай мелегейни мени але.
Кастыым дугу агаргыже мынча ботка
Канчап манаа келбейн чораан кижи боор мен.

Суур баштыг кадыр-кашпал даглар коргеш,
Чурээм чуге холунде-ле ырлай бээр чоор?
Алаш хемнин мээге чык дээр соок суун ишкеш,
Анаа хейде эзирип каар кандыг аай чоор?

Ынчангаштын адап-сурап сенээ четкеш,
Ырым токтуп, чурээм хоореп турбаан деп бе?
Оскен-торээн кавайым боор Агым ышкаш
Озум-баарым кыймыннадып келбээн деп бе?

Кара-Холдун чуртташтыын аа. Канчаптар чоор?
Кадарчы-даа болгай-ла мен. Канчап баар деп.
Кара-Холум, азы сенээ артып каайн бе?
Кадай-кыстар таан-даа кайыын сенде чок деп?


Книги — юбиляры писателей нашего кожууна

40 лет

С.С. Сурун-оол. Избранное, в 2 томах. Тувкнигоиздат, Кызыл, 1974.

20 лет

С.С. Сурун-оол. Тывалаар кускун: Роман. — Кызыл: Тыванын ном ундурер чери, 1994. — 352 ар.

Бо романда чогаалчы репрессияга таваржып, актыг черге шиитирип чораан Салбак-оолдун хой талалыг ажыл-амыдыралын, ылангыя ону нугулдээн херечилерден ожээн негеп алыр дээш канчаар оралдажып турганын коргузуп турар.

5 лет

С.С. Сурун-оол. Тоожулар. — Кызыл: Национал школа хогжудер институт, 2019. — 640 а.

30 лет

Кужугет М. А. Сактыышкыным чадаганы : Шулуктер. — Кызыл: Тыванын ном ундурер чери, 1994. — 64 ар.