Создай своё будущее-читай!

Наш адрес: с. Кызыл-Мажалык, Хомушку Василия, 80.
b-h.ckb@mail.ru

Май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Купить билет по Пушкинской карте

Доступность и актуальность информации о деятельности библиотек, размещенной на территории организации

Тувинские добровольцы Барун — Хемчикского кожууна

Сопсукай Саая Медип оглу 1918 чылдын август 15-те Барыын-Хемчиктин Эрги-Барлыкка торуттунген. 5 харлыындан-на улустун малын кадарып эгелээн. 14 харлыында орус геологтарга таварышкан, олар ону интернатка тургузуп каан. Бир класска 14 харлыында ооренип киргеш, школаны эрте доозупкан.
1940 чылда Кызылдын кодээ ажыл-агый техникумумнун агрономия салбырын чедиишкинниг дооскаш, Улуг-Хем кожуунунун кол агрономунга ажылдап тургаш, Ада-чурттун Улуг дайынынче эки туразы-биле аъттанган. Дайынга разведка салбырынга турган болгаш, хой-хой немецтерни тудуп эккеп турган.
Тайбын уеде Саая Сопсукай Кызылга совпартшкола дооскан. Сут-Хол райкуускомунун даргазынга ур уеде ажылдап чораан. Абаканнын башкы институдун физика, математика салбырын экстерн болуп дооскан. 1954 чылга чедир ангы-ангы кожууннарга ажылдааш, ынчангы Танды кожууннун Хову-Аксынга башкылап ажылдап келген турган.
1964 чылдын май 2-де аарааш Хову-Аксынга мочээн.
Соспукайнын маадырлыг чоруун Совет чазак бедии-биле унелээн. Ол Ада-чурт дайыны орденнин 1-ги чергези-биле база ТАР-нын Республика Ордени-биле шаннаткан.